ອຸປະກອນເສີມ ແລະເຄື່ອງບໍລິໂພກ

Rockwell & Superficial Rockwell Hardness Block

ຂອບເຂດຄວາມແຂງຂອງ Rockwell
ຂອບເຂດຄວາມແຂງຂອງ Rockwell Superficial

Brinell Hardness Block

ຕັນຄວາມແຂງອື່ນໆ

Brinell Hardness Block
ຂອບເຂດຄວາມແຂງ

Vickers & Micro vicers ຕັນຄວາມແຂງ

ຂອບເຂດຄວາມແຂງ
ຂອບເຂດຄວາມແຂງຂອງຈຸນລະພາກ

ຫຍໍ້ໜ້າ

ຫຍໍ້ໜ້າ
Indenter1

Eyepiece & ຈຸດປະສົງ

ອຸປະກອນຜົນກະທົບ Leeb

Eyepiece & ຈຸດປະສົງ
ອຸປະກອນຜົນກະທົບ Leeb

ເຄື່ອງບໍລິໂພກໂລຫະ

ເຄື່ອງບໍລິໂພກການຕັດໂລຫະ
ໂລຫະປະສົມຂັດໂລຫະເຄື່ອງບໍລິໂພກ