ກໍລະນີລູກຄ້າ

ເຄື່ອງທົດສອບຄວາມແຂງຂອງທໍ່ອອນລາຍອັດຕະໂນມັດ

ກໍລະນີ

ໂຄງການທົດສອບຄວາມແຂງຂອງທໍ່ເຄື່ອງຈັກໃນອາວະກາດ ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງທົດສອບຄວາມແຂງຂອງ Rockwell ອັດຕະໂນມັດຂອງພວກເຮົາ.

ຫ້ອງທົດລອງລູກຄ້າເມັກຊິໂກ

ເຄື່ອງທົດສອບຄວາມແຂງຂອງຊຸດທັງໝົດ Rockwell, ເຄື່ອງທົດສອບຄວາມແຂງຂອງ Brinell, ເຄື່ອງທົດສອບຄວາມແຂງຂອງ Vickers